Diweddariad Covid-19 gan Cytûn

Posted on

Dyma’r neges ddiweddaraf gan Swyddog Polisi Cytûn, Parchg Gethin Rhys ynghylch y sefyllfa bresennol.

  1. Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi’r rheoliadau ar gyfer ail-agor Cymru wedi’r cyfnod clo byr ar Dachwedd 9. Addewid y Llywodraeth oedd y byddai’r rheoliadau newydd hyn yn “symlach” na’r rhai blaenorol. Y canlyniad – anffodus ond nid annisgwyl – yw iddynt dyfu o 34 i 56 tudalen yn y broses o’u symleiddio, gyda mynych groes-gyfeiriadau mewnol ac at ddeddfwriaeth arall. Ymgais cychwynnol, felly, yw’r wybodaeth atodol, a byddaf yn croesawu cywiriadau neu gwestiynau i geisio eu gwella. Gobeithiwn y bydd y rheoliadau hyn, neu ddiweddariadau ohonynt, mewn grym nawr am rai misoedd. Yn anffodus, nid yw’r holl ganllawiau atodol – gan gynnwys y rhai ar addoldai, canolfannau cymunedol a bwytai – eto wedi eu diweddaru. Wrth i newidiadau ddigwydd, fe ddiweddarir ein gwefan https://www.cytun.co.uk/hafan/covid-19-papur-briffio/ a dylid chwilio yno am y wybodaeth ddiweddaraf.
  2. Mae Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi ymestyn y Cynllun Cadw Swyddi (furlough) tan ddiwedd Mawrth 2021. Mae gwybodaeth HMRC am yr estyniad ar gael yma –https://www.gov.uk/government/publications/extension-to-the-coronavirus-job-retention-scheme/extension-of-the-coronavirus-job-retention-schemeMae’r cynllun ar gael i fusnesau sydd ar agor neu ar gau, ond ni chyhoeddir y rheoliadau llawn tan Dachwedd 10. Mae cyfraith trethiant yn faes arbenigol, ac fe’ch cynghorir i geisio cyngor proffesiynol os ydych mewn cyfyng-gyngor am sut i weithredu yn y mater hwn.
  3. Achubaf ar y cyfle hefyd i atodi llythyr at gymunedau ffydd gan y Dirprwy Weinidog Jane Hutt.