Diweddariad Covid-19

Posted on

Dyma’r bwletin diweddaraf gan Swyddog Polisi Cytûn, Parchg Gethin Rhys.  Rydym yn ddiolchgar am eu gwaith a’u harweiniad.

Dros y diwrnodau diwethaf mae Llywodraeth Cymru wedi diweddaru ei chanllawiau ar gyfer tri maes sydd o bwys i eglwysi a chymunedau ffydd:

Rydym felly wedi diweddaru tudalen wybodaeth Cytûn yn unol â’r canllawiau newydd hyn –https://www.cytun.co.uk/hafan/covid-19-papur-briffio/

Nid oes dim byd arbennig o annisgwyl yn y canllawiau newydd, ond fe’ch atgoffir eu bod yn ganllawiau statudol, a mae’n rhaid rhoi sylw iddynt wrth drefnu gweithgarwch yn ein hadeiladau neu oddi allan iddynt.

 

Pob bendith,

Gethin Rhys