Dim ymestyn oriau siopa’r Sul

Posted on

Cafodd methiant ymgais Llywodraeth Prydain i ymestyn oriau agor siopau mawr ar y Sul ei groesawi gan Lywydd Undeb yr Annibynwyr. Trechwyd y mesur yn San Steffan trwy fwyafrif o 31 pleidlais.

r alun 2 “Rwy’n llawenhau bod y mesur wedi methu, a bod yr oriau siopa ar y Sul i aros fel y maent nawr,” meddai’r Parchg Ddr R.Alun Evans.

“Byddai pasio’r mesur wedi dileu’r rheolaeth olaf sy’n nodi’r Sul fel ‘diwrnod arbennig’, yn ymosodiad ar fywyd teuluol a hawliau gweithwyr, ac yn ergyd farwol i siopau cornel – llawer ohonynt yn fusnesau teuluol – sy’n cael bod ar agor ar hyn o bryd.

 “Yr ychydig oriau cau presennol ar nos Sul yw’r unig adeg y gall miliynau o staff y siopau mawr fod yn siŵr o gael amser yn rhydd i’w hunain a’u teuluoedd,” meddai Dr Evans. “Byddai caniatáu siopa 24/7 wedi dileu’r sicrwydd hynny.”

 Cafodd methiant y mesur ei groesawu’n frwd hefyd gan USDAW, undeb y gweithwyr siopau. Dyma’r drydedd tro o fewn pum mlynedd i’r llywodraeth geisio newid y ddeddf.  Gobeithio mai dyma fydd diwedd y mater nawr, meddai’r undeb