Deiseb Masnachu ar y Sul

Posted on

Mae Llywydd yr Undeb yn annog pobl i arwyddo deiseb ar-lein sy’n gwrthwynebu ymestyn oriau masnachu ar y Sul mewn siopau mawr. Trenwyr y ddeiseb yw undeb y gweithwyr siopau USDAW, mewn ymateb i alwad gan wleidyddion i lacio’r gyfraith oherwydd y pandemig presennol. Dywed USDAW y byddai hynny’n ‘newid natur y Sul am byth’ ac yn rhoi mwy o straen ar tua miliwn o weithwyr a’u teuluoedd.

 

Staff yn haeddu ysbaid

‘Mae’r ddeddf bresennol, sy’n cyfyngu’r siopau mawr i agor am chwech awr yn unig, yn cydnabod y Sul fel diwrnod arbennig,’ meddai’r Parchg Jill-Hailey Harries. ‘Mae’n golygu bod staff yn medru treulio ychydig oriau’n ychwanegol gyda’u teuluoedd. Mae’r bobl hyn yn haeddu ysbaid am eu bo nhw’n gweithio’n galed mewn awyrgylch anodd iawn er mwyn sicrhau bod y cyhoedd yn cael digon o fwyd a nwyddau eraill yn ystod yr argyfwng mawr yma.

Trefn barhaol?

‘Mae’r gwleidyddion sy’n galw am newid y ddeddf dros dro yn dweud mai am flwyddyn yn unig y byddai hyn, ond y pryder yw y gallai hyn ddod yn drefn barhaol,’ meddai’r Parchg Jill-Hailey Harries. ‘Felly, rwy’n gwahodd pobl yn garedig i arwyddo deiseb undeb USDAW.’

Fe allwch chi wneud hynny trwy gyfrwng y ddolen yma: www.usdaw.org.uk/SundayTradingEmailMp

Nodyn: Mae’r Ddeddf Masnachu ar y Sul 1994 yn gwahardd siopau sy’n fwy na 280 medr sgwâr rhag agor am fwy na chwe awr ar y Sul. Trechwyd ymdrech gan lywodraeth David Cameron yn 2016 i ymestyn yr oriau, ond mae’n debyg bod Boris Johnson, Dominic Cummings, Rishi Sunak a gwleidyddion blaenllaw eraill o blaid y newid.