Dathlu Beibl 1620

Posted on

Mae eleni yn bedwar can mlwyddiant cyhoeddi Beibl 1620 sef y Beibl yr ydym i gyd wedi ei ddefnyddio yn gyson dros y canrifoedd. Ar ôl cyhoeddi Beibl William Morgan yn 1588, fe fu i Esgob Richard Parry a Dr John Davies, Mallwyd, ddiwygio’r cyfieithiad.

 Y Beibl hwnnw nid y Beibl William Morgan gwreiddiol buom yn ei ddefnyddio hyd nes cael y Beibl Cymraeg Newydd yn 1988. Mae llawer o ddigwyddiadau am gael eu trefnu yn ystod y flwyddyn i ddathlu’r pen-blwydd arbennig yma. 

Fe gynhelir Oedfa Ddathlu yng Nghapel Tabernacl, Yr Ais, Caerdydd, CF10 1AJ am 7yh ar y 5ed Fawrth, 2020. Mi fydd yr Oedfa yn dathlu cyfraniad y Beibl i fywyd Cristnogol Cymru yn ogystal â’i chyfraniad i’r iaith Gymraeg a diwylliant Cymru. 

Mae croeso cynnes i chi i’r Oedfa ar y 5ed o Fawrth, am 7yh.