Dathlu Beibl 1620

Posted on

Mae’r Llyfrgell Genedlaethol wedi trefnu cyfres o ddigwyddiadau rhithiol i ddathlu’r Beibl.  

4 Tachwedd @6yh

Symposiwm Beibl 1620: Y Beibl Cymraeg – yr Arloeswyr

I agor y gyfres o sgyrsiau yn dathlu pedwar canmlwyddiant cyhoeddi Beibl 1620 bydd E Gwynn Matthews yn mynd â ni nôl ychydig cyn hynny, i hanes y cyfieithwyr a fu wrthi mewn camau rhwng 1567 hyd 1620 yn creu’r cyfieithiad ‘traddodiadol’ o’r Beibl Cymraeg. Gan ddwyn sylw at gyfraniad arbennig arloeswyr fel William Salesbury a William Morgan.

I archebu tocyn:

https://www.ticketsource.co.uk/llgcnlw/symposiwm-beibl-1620-bible-symposium-y-beibl-cymraeg-yr-arloeswyr/e-kraglo
 

11 Tachwedd @6yh

Symposiwm Beibl 1620: Dr John Davies, Mallwyd a Beibl 1620

Yn yr ail yn y gyfres o sgyrsiau i ddathlu pedwar canmlwyddiant cyhoeddi Beibl 1620 byddwn yn troi ein golygon at un o ysgolheigion mwyaf Cymru, Dr John Davies, Mallwyd. Ymunwch â Dr Dylan Foster Evans wrth iddo fesur cyfraniad ei olygyddiaeth i’r cyhoeddiad o’r Beibl yn Gymraeg a ymddangosodd o’r wasg tua Medi 1620 o ran glendid a chywirdeb yr iaith.

https://www.ticketsource.co.uk/llgcnlw/symposiwm-beibl-1620-bible-symposium-dr-john-davies-mallwyd-a-beibl-1620/e-jyagxo
 

18 Tachwedd@6yh

Symposiwm Beibl 1620: ‘Beiblau i amryw bobloedd’ – Peter Williams a Beibl 1770

Mae 2020 yn 250 mlwyddiant cyhoeddi ‘Beibl Peter Williams’ yn 1770, sef y Beibl cyntaf i gael ei argraffu yng Nghymru yn hytrach nag yn Llundain, Rhydychen neu Gaergrawnt. Yn y drydedd o sgyrsiau i ddathlu pedwar canmlwyddiant cyhoeddi Beibl 1620 bydd Dr Eryn White yn olrhain hanes poblogrwydd ‘Beibl Peter Williams’ dros gyfnod hir – cafwyd dros 30 argraffiad ohono rhwng 1770 a 1900.

https://www.ticketsource.co.uk/llgcnlw/symposiwm-beibl-1620-bible-symposium-beiblau-i-amryw-bobloedd-peter-williams-a-beibl-1770/e-ejlbom
 

25 Tachwedd @6yh

Symposiwm Beibl 1620: Thomas Charles, Mary Jones a Chymdeithas y Beibl

I gloi’r gyfres o sgyrsiau yn dathlu canmlwyddiant cyhoeddi Beibl 1620 bydd Yr Athro E Wyn James yn canolbwyntio’n arbennig ar hanes Thomas Charles a Mary Jones, y ferch y mae hanes ei thaith i’r Bala i brynu Beibl mor gyfarwydd i gymaint ohonom. Cawn gip hefyd ar gynnwrf cynhyrchu a lledaenu Beiblau yn y 19eg ganrif yng Nghymru a thu hwnt.

https://www.ticketsource.co.uk/llgcnlw/symposiwm-beibl-1620-bible-symposium-thomas-charles-mary-jones-a-chymdeithas-y-beibl/e-dvagko