Y Cyfarfodydd Dathlu

Mehefin 2018

8.00pm, nos Wener, 8 Mehefin

Perfformir cyflwyniad ‘Y Freuddwyd’ gan aelodau a chyfeillion eglwysi ardal y cenhadon yn Cel Aeron, Neuaddlwyd. Bydd mynediad trwy docyn yn unig.

 

11.30am, fore Sadwrn, 9 Mehefin

Lansiad Apêl Madagascar yn Neuadd Goffa Aberaeron.

 

2.00pm, dydd Sadwrn, 9 Mehefin

Oedfa’r Dathlu yn y Tabernacl, Aberaeron. Bydd y Parchg Jill-Hailey Harries yn llywyddu a’r Parchg Ddr Noel A. Davies yn pregethu.

 

7.30pm, nos Sadwrn, 9 Mehefin

Cyngerdd y Dathlu yn Neuadd Goffa Aberaeron gydag amrywiol artistiaid o Gymru a Madagascar.

 

10.30am, bore Sul, 10 Mehefin

Oedfa ar gyfer yr ymwelwyr o Fadagascar a phobl ardal y cenhadon yng nghapel Neuaddlwyd.

 

2.30 pm, dydd Sul, 10 Mehefin

Gweithdai i sefydlu cysylltiadau parhaol rhwng eglwysi Cymru ac eglwysi Madagascar. Y lleoliadau a’r manylion i’w cyhoeddi’n fuan.