Tybed faint o’r rhain y gallem ni eu gwneud?

 

  • Datblygu cynllun ar gyfer dyfodol yr eglwysMarc cwestiwn
  • Mabwysiadu rhaglen ar gyfer dod o hyd, a meithrin, arweinyddion newydd o fewn ein cynulleidfa
  • Rhoi cyfle i’r rhai sydd dan 35 oed i arwain gweithgarwch ac ysgwyddo cyfrifoldeb yn eu ffordd eu hunain
  • Trefnu cwrs byr ac anffurfiol er mwyn adeiladu ein hyder
  • Dysgu sgiliau newydd ar gyfer rhannu’r ffydd yn ein cymuned
  • Sicrhau deunyddidau ac adnoddau fydd yn galluogi aelodau’r eglwys i ddatblygu
  • Sefydlu prosiect bach syml fydd o fudd i eraill, ond ar yr un pryd yn dod â ni at ein gilydd i wneud rhywbeth
  • Cymryd rhan  a chyfranu i fywyd a gwaith y Cwrdd Chwarter a’r Cyfundeb
Y rhain yw prif themâu y Rhaglen Datblygu. Nid ydynt yn anodd nac yn ddrud. Y cyfan sydd ei angen yw yr awydd i weld pethau’n newid, y dewrder i fentro, a’r penderfyniad i gael y maen i’r wal.