Darpar-lywydd newydd

Posted on

Darpar-lywydd newydd Undeb yr Annibynwyr Cymraeg yw’r Parchg Beti-Wyn James, Caerfyrddin. Bydd yn dilyn y Parchg Jill-hailey Harries yn y cyfnod 2020-22. 

Yn enedigol  o Glydach yng Nghwm Tawe, bu’n aelod o staff yr Undeb cyn graddio yng Ngholeg yr Annibynwyr Cymraeg, Aberystwyth, a’i hordeinio’n weinidog yn y Tabernacl, Y Barri ym 1994, cyn symud i Ofalaeth y Priordy, Cana a Bancyfelin yn 2002.

Yn gefnogol i bob agwedd o weithgarwch yr Undeb a’r Cyfundebau, mae bod yn Gadeirydd Rhwydwaith Merched yr Annibynwyr ac Ysgol Haf Gweinidogion yr Annibynwyr ymhlith ei chyfrifoldebau presennol.

Mae’n awdur ac yn llais cyfarwydd ar y cyfryngau ac yn rhoi bri ar werth a phwysigrwydd y weinidogaeth Gristnogol gyfoes. Mae’n briod â Philip a chanddynt ddwy ferch.