Cynorthwyo Madagasar yn ystod Covid

Posted on

Mae Coleg Diwinyddol Ivato am ddiolch yn ddiffuant i Undeb yr Annibynwyr Cymraeg am eu cefngogaeth yn ystod cyfnod anodd Covid. Mae’r coleg wedi defnyddio’r arian ychwanegol i helpu’r holl fyfyrwyr a staff i ddelio gydag anawsterau ofnadwy y cyfnod clo, gan roi grant unigol i bob un. Mae 84 teulu wedi’u cynorthwyo. 

Mae’n dda gwybod bod yr arian wedi dod â chysur yn ogystal â chymorth ymarferol iddynt yn ystod y cyfnod cythryblus hwn.