Cynllun gefeillio cynhyrfus Cymru–Madagascar

Posted on

Blant Cymru! Hoffech chi lythyru â phlant ym Madagascar? Dyma’ch cyfle chi! Mae un cynllun eisoes ar waith, ac yn rhoi syniad i chi o’r math o beth sy’n bosibl. Dyma hanes dwy ferch o ddwy wlad hynod wahanol i’w gilydd …

Dyma Kezia a Syfi. Mae’r ddwy yn un ar ddeg mlwydd oed. Mae Kezia yn dod o Fadagascar ac mae Syfi’n dod o Gymru. Mae’r ddwy wedi bod yn ysgrifennu at ei gilydd dros yr haf, yn rhannu eu profiadau hwy o dyfu i fyny yn eu gwledydd ac mae’r ddwy yn gobeithio yn parhau i rannu straeon am eu bywydau. 

Mae Kezia’n byw yn agos at brifddinas Madagascar, sef Antananarivo gyda chwaer Enya, sy’n 8, a’u rhieni. Mae Kezia’n hoffi anifeiliaid ac yn mwynhau gwersi mathemateg yn yr ysgol. 

Mae Syfi’n byw yng Nghaerfyrddin gyda’i brawd Caspar, sy’n 17, a’u rhieni. Hoff anifeiliaid Syfi yw eliffantod a chŵn selsig ac mae hi’n hoffi darllen.

Byddai’n braf pe tasai mwy o bobl yn cael cyfle i rannu profiadau a chyfnewid hanesion. Tybed a hoffai’ch ysgol Sul neu eich ysgol chi wneud rhywbeth tebyg? Gallwch greu cyswllt mewn sawl ffordd: drwy lythyr, drwy gardiau post, drwy e-bost neu drwy skype – pa bynnag ffordd yr hoffech chi. Fydd dim angen cysylltu’n rhy aml, ond bydd yn ffordd  wych i blant o ddwy ran go wahanol o’r byd i ddod i adnabod ei gilydd ychydig bach yn well. 

Rhowch wybod i Dŷ John Penri drwy Elinor Wyn Reynolds os hoffech fod yn rhan o’r cynllun cyfnewid, naill ar drwy e-bost: elinor@annibynwyr.cymru neu drwy godi’r ffôn: (01792) 795888. Gall fod yn hwyl! Beth amdani?