Cynhadledd Cefn Gwlad

Posted on

Mae’r gofidiau a’r heriau mawr sy’n wynebu amaethwyr ac eraill sy’n byw yng nghefn gwlad Cymru yn destun consyrn i Undeb yr Annibynwyr. Mae angen gofal bugeiliol arbennig arnynt. Fel rhan o strategaeth newydd i’r perwyl hwnnw, mae’r Undeb yn noddi cynhadledd sydd i’w chynnal yng Ngholeg Meirion Dwyfor, Dolgellau ar 12 Hydref.