Cyngor Yr Undeb a Catalunya

Posted on

 

Yn sgil y digwyddiadau brawychus yng Nghatalunya, fe gytunodd Cyngor Undeb yr Annibynwyr, yn ei gyfarfod yng Ngregynog, Powys (Sadwrn, Hydref 7), y dylid cysylltu ar frys â’r Archesgobion yn Barcelona ac yn Madrid, yn ogystal ag anfon neges at Lysgennad Sbaen ym Mhrydain. Dyma’r cynnig:

“Wrth i lywodraeth ranbarthol Catalunya baratoi i ystyried cyhoeddi annibyniaeth yn ystod yr wythnos sy’n dod, rydym yn annog arweinwyr eglwysig yn Catalunya ac yn Sbaen yn gyffredinol i bregethu cymod ac i wneud pob ymdrech i fod yn offerynnau heddwch. Os bydd llywodraeth Catalunya yn cyhoeddi annibyniaeth, rydym yn galw ar lywodraeth Sbaen i ymwrthod yn llwyr rhag ymateb yn dreisgar on yn hytrach i drafod yn heddychol.”

Anfonwyd y datganiad i’r wasg a’r cyfryngau, a bu Alun Lenny, Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus yr Undeb, yn cael ei gyfweld ar raglen Bwrw Golwg, Radio Cymru.

(Llun: Y Parchg Jeff Williams, Cadeirydd yr Adran Dinasyddiaeth Gristnogol, yn rhoi’r cynnig gerbron y cyngor.)