Cymorth i Atgyweirio Capeli

Posted on

Ydych chi’n bwriadu ymgymryd â phrosiect atgyweirio sylweddol? Ydych chi am wneud newidiadau er mwyn gallu gwneud mwy o ddefnydd o’ch eglwys neu gapel? Ydych chi am adfywio treftadaeth eich eglwys? A yw eich cynulleidfa yn datblygu gweledigaeth ar gyfer ymgysylltu â’ch cymuned ehangach?

Mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yr Eglwysi, neu’r National Churches Trust yn cynnal digwyddiad yng Nghaerdydd mewn cyd weithrediad â Chronfa Treftadaeth y Loteri yn arbennig i eglwysi sy’n bwriadu gwneud gwaith sylweddol ar eu hadeilad.  Mae’r digwyddiad yn rhad ac am ddim ac i’w gynnal am 10.30am hyd 3.30pm ar ddydd Iau 13 Gorffennaf 2017 yn Cornerstone, Stryd Siarl, Caerdydd (sef Capel Ebeneser gynt).

Mae’r digwyddiad undydd hwn yn cynnig cyfle i ddysgu sut i lunio eich achos a chynllunio yn llwyddiannus er mwyn i chi allu cyfleu eich gweledigaeth i arianwyr a’r cyhoedd ehangach. Bydd staff o Gronfa Dreftadaeth y Loteri yng Nghymru yn arwain sesiynau ymarferol yn egluro’r opsiynau o ran grantiau ac yn rhannu eu profiadau ynghylch sut i ddatblygu ceisiadau cryf o dan raglenni’r Gronfa.

Bydd y digwyddiad hefyd yn ymdrin â phynciau megis ymgynghori a chynllunio eich prosiect, trefniadau codi arian lleol a gwneud cais am grantiau eraill gan gynnwys rhaglenni grant Ymddiriedolaeth Genedlaethol yr Eglwysi. Ceir cyfleoedd hefyd i rannu ac i gael ysbrydoliaeth gan bobl eraill sy’n wynebu’r un amgylchiadau ac i ddysgu am brosiectau llwyddiannus.

Mae tocynnau am ddim i bobl a fydd yn archebu lle cyn dydd Llun 12 Mehefin, ond gofynir am gyfraniad tuag at luniaeth a chinio. Awgrymir y dylid cyfrannu swm o £10 am docynnau a gaiff eu harchebu ar 12 Mehefin neu ar ôl hynny.

Derbyniad ‘Cymru Sanctaidd’, 4pm-6pm

Wedi’r gweithdy fe gynhelir derbyniad arbennig yng nghwmni’r Is-Lywyddion; yr Archesgob George Stack, Archesgob Caerdydd a Huw Edwards, Cyflwynydd ‘BBC News at Ten’. Yn ystod y digwyddiad mi fyddant yn lansio pleidlais i ddod o hyd i Hoff Eglwysi a Chapeli Cymru. Cynhelir y derbyniad yn adeilad Cornerstone yn union ar ôl y gweithdy rhwng 4pm a 6pm.

Am wybodaeth pellach ac i archebu lle, cliciwch yma