Neges Nadolig y Llywydd

Posted on

Dr R Alun Evans.2Yn ôl Age Concern, mae miliwn o bobl ym Mhrydain heb siarad â neb ers mis. Dyna ffaith frawychus.

Bydd nifer fawr o henoed yn arswydo gweld y Nadolig yn dod am eu bod yn gweld pobl eraill yn dathlu, a hwythau’n wynebu treulio’r Ŵyl ar eu pen eu hunain. Ond mae modd i bawb helpu codi calon, meddai’r Parchg R.Alun Evans, Llywydd Undeb yr Annibynwyr Cymraeg.

 “Beth am i ni wneud rhywbeth bach i leddfu eu hunigrwydd y Nadolig hwn? Efallai aelod yn eich eglwys chi sy’n methu mentro allan bellach, cymydog neu berthynas pell. Os na allwn eu gwahodd i ginio Nadolig, beth am roi galwad ffôn a chael sgwrs fach – jyst i ddangos ein bod yn cofio amdanynt?

 “Gwnewch y pethau bychain, meddai Dewi Sant, bron i fil a hanner o flynyddoedd yn ôl. Fe allai gwneud rhyw beth bach fel curo drws neu godi ffôn wneud byd o wahaniaeth i rywun unig y Nadolig hwn. Ac mae’n siŵr y byddai dangos y fath garedigrwydd yn dod a bendith i ninnau hefyd. Nadolig Llawen i bawb.”