Cwmni ceir nid Academi Filwrol

Posted on

Tyst delwedd st athan astonChwe blynedd ers i gynllun dadleuol i agor Academi Filwrol anferth ym Mro Morgannwg fynd i’r gwellt, daeth y newyddion bod cwmni Aston Martin yn mynd i agor ffatri i adeiladu car newydd ar y safle yn Sain Tathan gan greu 750 o swyddi newydd.

Bydd hwn yn hwb anferth i’r economi, ond mae’n amheus os fyddai Aston Martin wedi dod i Gymru o gwbl petai cynllun blaenorol i sefydlu’r Academi Filwrol yno wedi mynd yn ei flaen. Fe wnaeth Undeb yr Annibynwyr Cymraeg wrthwynebu’r cynllun, a gafodd ei ddileu yn 2010 oherwydd toriadau i’r gyllideb amddiffyn.

“Rydym wrth ein bodd bod rhan fawr o safle’r Weinyddiaeth Amddiffyn yn Sain Tathan nawr i’w ddefnyddio gan Aston Martin fel ffatri geir, gan ddarparu cannoedd o swyddi sy’n talu’n dda, yn hytrach nag fel canolfan hyfforddi ar gyfer rhyfela,” meddai Dr Geraint Tudur, Ysgrifennydd Cyffredinol Undeb yr Annibynwyr.

Bydd y cwmni’n defnyddio adeilad anferth a fwriadwyd ar gyfer trwsio awyrennau rhyfel. Er i £113m cael ei wario ar adeiladu’r Red Dragon super hanger tua deng mlynedd yn ôl, mae wedi bod yn wag ers hynny.

Mae 150 o gwmniau yng Nghymru yn gwneud darnau i geir, gan gyflogi 18,000 o bobl. Bydd yr Aston Martin newydd yn cael ei adeiladu â llaw, gan gymryd 200 awr i gwbwlhau pob car. Mae’r Aston newydd hefyd yn fwy caredig i’w amgylchedd gan mai peiriant trydanol sy’n ei yrru.