Coronafeirws a’r bywyd Cristnogol

Cyngor i aelodau’r eglwysi a’u gweinidogion Erbyn hyn mae’r rhan fwyaf o bobl yn gwybod beth yw symptomau Coronafeirws, sut i geisio’i osgoi, a beth i wneud os ydynt yn mynd yn sâl. Ond sut mae dygymod â’r haint yng nghyd-destun ein bywyd Cristnogol? Mae’r sefyllfa’n newid yn gyflym, ac ar hyn o bryd (dydd … Parhau i ddarllen Coronafeirws a’r bywyd Cristnogol