Ceurwyn Evans 1929-2017

Posted on

Blin gennym gofnodi marwolaeth un o gyn-lywyddion Undeb yr Annibynwyr Cymraeg, John Ceurwyn Evans o’r Wyddgrug, yn 87 oed.

Fe ddaeth Mr Evans, oedd yn athro cerdd wedi ymddeol, i gadair yr Undeb yng Nghyfarfodydd Blynyddol Llanelli 1999. Ef, felly, oedd y Llywydd dros flwyddyn troad y mileniwm. Traddododd anerchiad ar y testun “Holwn ein hunain.”

Rydym yn cydymdeimlo’n ddwys gyda’i weddw, Mrs Sylvia Evans, a gweddill y teulu.