Cefnogi Myfyrwyr Pantycelyn

Posted on

Mae gweinidogion Undeb yr Annibynwyr Cymraeg, yn eu Hysgol Haf yng Nghaerfyrddin ar 16 Mehefin 2015, yn unfrydol yn anfon cyfarchiad at y myfyrwyr sydd ar hyn o bryd yn protestio yn Neuadd Pantycelyn, Aberystwyth, ac yn galw ar i Gyngor Prifysgol Aberystwyth i roi ystyriaeth ddwys i’w pryderon am warchod y gymuned breswyl Gymraeg yn y Brifysgol.

Mae myfyrwyr a phrotestwyr iaith wedi meddiannu’r adeilad, a fu’n Neuadd breswyl Gymraeg ers 40 mlynedd. 

Bydd Cyngor y Brifysgol yn cwrdd ddydd Llun 22 Mehefin i benderfynu’n derfynol ar ddyfodol Pantycelyn.