Gweddi ar gyfer Diwrnod Rhyngwladol Heddwch 2021

Posted on

Mae Diwrnod Rhyngwladol Heddwch eleni yn galw arnom i ddod allan o’r pandemig yn benderfynol o gerdded y ffordd i heddwch parhaol a chreu byd mwy cyfiawn a chynaliadwy i bawb. GWEDDÏWNArglwydd trugarog, wrth i ni ymlwybro am ffyrdd o adael ar ôl, yr argyfwng iechyd byd-eang hwn na welwyd mo’i debyg, helpa ni i… Read more »

Gweddi’r Llywydd ar gyfer Diwrnod Rhyngwladol Heddwch

Posted on

Arglwydd,Gweddïwn amnerth i fod yn dyner,gras i fod yn faddeugar,ac amynedd i ddeall, 
 Gweddïwn amddycnwch i dderbyn y canlyniadau o lynu at yr hyn a gredwn sy’n iawn.Bydded i ni ymddiried yn nerth y da i oresgyn y drwg,a chryfder cariad i oresgyn casineb.   Gweddïwn am              … Read more »

Gweddi Ymatebol ar gyfer Dydd Heddwch 2021

Posted on

(Gan y Parchg Mererid Mair, wedi ei ysbrydoli gan Weddiau Ymatebol Parch Elfed ApNefydd Roberts)  Canu: Agor Ein Llygaid 425 CFf. Pawb i ganu: Agor ein LLygaid  I weled yr Iesu, I mestyn a’i gyffwrdd A dweud i ni ei garu Agor ein clustiau  A dysg i ni wrando Agor ein calon I ‘nabod yr… Read more »

Diwrnod Rhyngwladol Heddwch 21 Medi 2021

Posted on

Ar 21 Medi 2021, bydd Undeb yr Annibynwyr Cymraeg yn rhannu cerddi, emynau, adnodau, darlleniadau neu luniau sy’n hyrwyddo heddwch ar ein gwefan a thros y cyfryngau cymdeithasol er mwyn nodi Diwrnod Rhyngwladol Heddwch, sy’n cael ei nodi’n fyd-eang.  Oes gennych chi hoff adnod neu ddyfyniad? Efallai yr hoffech ysgrifennu rhywbeth eich hun? Efallai y… Read more »