Blwyddyn newydd dda i blant ym Madagascar

Posted on

Clywsom yn ddiweddar fod Money for Madagascar, sef yr elusen sy’n gweinyddu’r arian a godwyd gan Apêl Madagascar Undeb yr Annibynwyr Cymraeg yn 2018-19, wedi llwyddo i sicrhau nawdd er mwyn darparu ciniawau poeth ar gyfer plant mewn ysgolion ym Madagascar. Bydd y cynllun hwn yn cynnwys plant yng nghartref Topaza a merched yn y… Read more »

Rheoliadau Lefel 2 – Cyngor i Eglwysi gan Cytûn

Posted on

Yn dilyn cyflwyno cyfyngiadau Lefel 2 yng Nghymru ar Ragfyr 26, gellir bellach gweld testun cyflawn Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru), fel y’u diwygiwyd, yma. Ar hyn o bryd y prif reoliadau (tt 4-55) ac Atodlen 2 (tt 65-73) sy’n weithredol. Mae Llywodraeth Cymru wedi darparu crynodeb o brif ofynion Lefel 2… Read more »

Angen Cymod y Nadolig – Neges y Llywydd 

Posted on

  Mae angen gweithredu ysbryd y Nadolig i wella’r rhaniadau a gafodd eu hachosi gan bandemig Covid, yn ôl Llywydd Undeb yr Annibynwyr Cymraeg.  “Yn ogystal â’i effaith ddinistriol ar iechyd cyhoeddus, mae digwyddiadau ac agweddau sy’n ymwneud â’r pandemig wedi achosi cryn chwerwder cyhoeddus,” meddai’r Parchg Beti-Wyn James. “Ar y naill law, mae dicter… Read more »

Neges Blwyddyn Newydd yr Ysgrifennydd Cyffredinol

Posted on

Mae’r argyfwng Covid wedi ysgwyd eglwysi allan o’u cyflwr cysurus, a thrwy eu gorfodi i gofleidio ffyrdd newydd o ymarfer eu ffydd, fe allai arbed llawer o achosion rhag dirywiad araf a therfynol, meddai arweinydd Cristnogol Cymreig yn ei neges Flwyddyn Newydd.     Wrth i Undeb yr Annibynwyr Cymraeg baratoi i ddathlu ei ben-blwydd yn 150… Read more »