Cyfryngau’r Undeb

Gweithreda’r Undeb yn bennaf drwy Gyngor yr Undeb a’i bedair Adran, sef,

  • Cenhadaeth a’r Eglwys Fyd-eang
  • Yr Eglwysi a’u Gweinidogaeth
  • Tystiolaeth Gristnogol
  • Dinasyddiaeth Gristnogol.

Mae’r Pwyllgor Gweinyddol, sydd hefyd yn Ymddiriedolwyr yr Undeb, yn gweithredu fel pwyllgor gwaith ac yn cyfarfod fel rheol deirgwaith y flwyddyn i drafod gweithgarwch yr Undeb ac ystod eang o bynciau. Mae’r Pwyllgor Gweinyddol yn atebol i’r Cyfarfodydd Blynyddol.

Cynhelir y Cyfarfodydd Blynyddol dros dridiau yn ystod yr haf.

Staff

Staff bychan sydd gan yr Undeb. Ar hyn o bryd y mae’n cyflogi Ysgrifennydd Cyffredinol, Ysgrifennydd Gweinyddol, Cynorthwy-ydd Gweinyddol, Swyddog Cynnal ac Adnoddau, Swyddog Hyrwyddo a Chyfathrebu, Swyddog Cyhoeddiadau a Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a’r Wasg.

Logo’r Undeb

Logo'rUndebMae logo Undeb yr Annibynwyr yn dangos croes gyda Beibl agored yn ei chanol ac allwedd yn gorwedd drosto. Mae’r allwedd yn cyfleu mai Gair Duw yn y Beibl yw’r cyfrwng i ddatgloi dirgelion bywyd a chyfrinachau holl ymwneud Duw â’r byd. Trwy’r Gair hefyd y mae drws yr iachawdwriaeth y mae Duw wedi ei darparu ar ein cyfer yn Iesu Grist yn cael ei agor, a thrwy hynny ddrws y Deyrnas (gweler Mathew 16:19).


Dynoda’r goron ddrain ar ben uchaf y groes ddioddefaint a marw aberthol Iesu Grist ynghyd ag egwyddor hunanaberth, sydd mor ganolog i Gristnogaeth. Dynoda’r winwydden sy’n amgylchynu’r groes, ac sydd wedi ei gwreiddio ynddi, fod bywyd yr eglwys a’r disgybl yn dibynnu’n llwyr ar Iesu Grist, y Wir Winwydden; ar yr un pryd, mae’n gyfrwng i’n hatgoffa o’r angen i ni ddwyn ffrwyth er gogoniant Duw (gweler Ioan 15). Mae’r cylch sy’n gefndir i’r winwydden yn cynrychioli cyfanrwydd bywyd ac yn rhoi naws Celtaidd i’r logo.


Defnyddiwyd y logo gyntaf ar ddechrau’r 1960au, felly erbyn hyn y mae dros 50 oed.