Cannoedd Mewn ‘Sul Sbesial’

Posted on

Deng mlynedd yn ôl, fe wnaeth Cyfundeb Annibynwyr Gorllewin Caerfyrddin gynnal achlysur o’r enw ‘Sul Sbesial’ fel cyfle i holl aelodau a phlant eglwysi’r Cyfundeb ddod at ei gilydd i gydaddoli a chymdeithasu. Yn dilyn llwyddiant ysgubol yr achlysur, cynhaliwyd y Sul Sbesial bob blwyddyn ers hynny mewn gwahanol rannau o’r Cyfundeb, gyda lleoliadau, themâu a chyfranwyr gwahanol bob tro er mwyn cadw’r Sul yn ‘Sbesial.’ 

Achlysur Cydenwadol

Erbyn hyn, mae’n achlysur cydenwadol, sy’n cael ei drefnu gan Annibynwyr, Bedyddwyr a Phresbyteriaid Sir Gâr. Ysgol uwchradd newydd Bro Dinefwr yn Ffairfach, ar gyrion Llandeilo, oedd lleoliad y Sul Sbesial, ac fe ddaeth tua 300 o bobl ynghyd ar fore Sul tanbaid Gorffennaf 8.

Y thema eleni oedd ‘Y Môr.’

 

 

Cafwyd pregeth rymus gan y Parchg Derec Rees yn ei arddull unigryw ei hun, a chyfeiliwydghan Elfyn Evans a’r band.

 

 Cafwyd cyflwyniad bywiog gan blant Ysgol Sul Llanddarog, a aeth â ni ar wibdaith i lan y môr, cyn actio hanes Noa mewn dull cyfoes a hynod liwgar.

Bu’r achlysur yn un llawen a bendithiol. Sul Sbesial iawn arall yn wir!

 

 

 

      

Uchod: Parchg Tom Defis, Cymorth Cristnogol; Elinor Wyn Reynolds â nwyddau Apêl Madagascar – a chasgu tuag at elusen Wateraid.