Caniadau’r Pêr Ganiedydd ar CD

Posted on

Dyma CD sy’n werth ei chael i gyd-ganu â hi wrth deithio yn y car, wrth olchi llestri – neu ble bynnag! 

Am y tro cyntaf erioed, mae detholiad o emynau Williams Pantycelyn yn cael eu canu gan gynulleidfaoedd o gyfres Caniadaeth y Cysegr ar gael ar CD.

Nid yw “Y Pêr Ganiedydd – casgliad o emynau William Williams, Pantycelyn o gymanfaoedd Caniadaeth y Cysegr” ar werth yn y siopau ar hyn o bryd, ond gallwch ei phrynu trwy gysylltu â:

ceri@parrogproductions.co.uk neu trwy ffonio 029 20 619767.

Caiff ei hanfon atoch. Y Pris yw £10.

(Clawr y CD: Llun o ffermdy Pantycelyn gan yr arlunydd Wynne Melville Jones.)