Ymgyrch Genhadol Gŵyl Ddewi

Posted by & filed under Uncategorized.

 Mae ymgyrch ‘Hope 2018’ wedi ei lansio eleni i annog eglwysi i rannu gobaith yr efengyl yn ein cartrefi, pentrefi a threfi yn ystod 2018. Gallwch ddod o hyd i mwy o wybodaeth am ‘Hope 2018’ a llawer o syniadau ac adnoddau am ddim ar eu gwefan: www.hopetogether.org.uk  Pam cylchgrawn Dydd Gŵyl Dewi?  Cynnigodd ‘Hope 18’… Read more »

Arddangos Testament Newydd 1567

Posted by & filed under Uncategorized.

MWY NERTHOL NA’R CLEDDYF A ninnau newydd ddathlu 450 mlynedd ers cyhoeddi’r Testament Newydd yn Gymraeg, mae copi gwreiddiol i’w weld mewn arddangosfa bwysig yn Amgueddfa Sir Gâr yn Abergwili, ar gyrion Caerfyrddin. Lleolir yr amgueddfa yn hen Balas yr Esgob, lle cafodd y gwaith o drosi’r Testament ei gyflawni. Mae llyfr John Penri A… Read more »

Neges Calan y Llywydd

Posted by & filed under Uncategorized.

Rhaid rhoi mwy o bwyslais ar ddysgu hanes Cymru mewn ysgolion os am warchod ein hunaniaeth fel cenedl, meddai Glyn Williams, Llywydd Undeb yr Annibynwyr Cymraeg mewn neges Flwyddyn Newydd a ddosbarthwyd i’r wasg a’r cyfryngau.  Cof ein cenedl “Ein hanes yw cof y genedl. Mae’n esbonio o ble daethom ni, pwy ydym ni heddiw, ac… Read more »

Neges Nadolig yr Undeb

Posted by & filed under Uncategorized.

DYLID GWNEUD ‘CADOEDIAD’ Y NADOLIG YN UN PARHAOL  Mae gan y Nadolig rym rhyfeddol i oresgyn casineb a gwrthdaro, ond prin fod yr ysbryd o ewyllys da yn parhau’n hir, dywedodd Dr Geraint Tudur, Ysgrifennydd Cyffredinol Undeb yr Annibynwyr Cymraeg, yn ei neges Nadolig. “Rydym yn byw mewn oes o chwerwder gwleidyddol mawr, yn bennaf… Read more »

Caniadau’r Pêr Ganiedydd ar CD

Posted by & filed under Uncategorized.

Dyma CD sy’n werth ei chael i gyd-ganu â hi wrth deithio yn y car, wrth olchi llestri – neu ble bynnag!  Am y tro cyntaf erioed, mae detholiad o emynau Williams Pantycelyn yn cael eu canu gan gynulleidfaoedd o gyfres Caniadaeth y Cysegr ar gael ar CD. Nid yw “Y Pêr Ganiedydd – casgliad o… Read more »