Ysgrifennydd Cyffredinol newydd

Posted by & filed under Uncategorized.

Cafodd y Parchg Dyfrig Rees ei ethol yn ddarpar Ysgrifennydd Cyffredinol Undeb yr Annibynwyr Cymraeg. Yn enedigol o Fancffosfelen, Sir Gaerfyrddin, mae’n weinidog yn Y Tabernacl, Pen-y-bont ar Ogwr. Bydd yn olynu’r Parchg Ddr Geraint Tudur, a fydd yn ymddeol ym mis Medi ar ôl 12 mlynedd yn y swydd. Wrth sôn am y fraint aruchel, a’r… Read more »

Penderfyniad: Masnach Deg

Posted by & filed under Uncategorized.

Penderfyniadau i Gyfarfodydd Blynyddol yr Undeb yn Aberaeron, 6-9 Mehefin 2018 Defnyddiwch eich pleidlais! Cafodd pob eglwys ac unigolyn sy’n perthyn i’r Undeb gerdyn pleidleisio. Cofiwch drafod y ddau Benderfyniad yn eich capel chi, a sicrhau bod cynrychiolydd o’ch plith yn defnyddio’r cerdyn i bleidleisio yn Aberaeron. Nwyddau Masnach Deg             … Read more »

Penderfyniad: Hanes Cymru

Posted by & filed under Uncategorized.

Penderfyniadau i Gyfarfodydd Blynyddol yr Undeb yn Aberaeron, 6-9 Mehefin 2018 Defnyddiwch eich pleidlais! Cafodd pob eglwys ac unigolyn sy’n perthyn i’r Undeb gerdyn pleidleisio. Cofiwch drafod y ddau Benderfyniad yn eich capel chi, a sicrhau bod cynrychiolydd o’ch plith yn defnyddio’r cerdyn i bleidleisio yn Aberaeron. Dysgu hanes yn Ysgolion Cymru Ym mis Chwefror 2018… Read more »

Neges y Pasg

Posted by & filed under Uncategorized.

Y PASG: GOBAITH YN YR ARSWYD Wrth inni ddathlu’r Pasg fel digwyddiad hanesyddol, dylai Cristnogion hefyd weithredu gobaith tragwyddol yr Atgyfodiad trwy ymdrechu i leddfu amgylchiadau arswydus cymaint o bobl heddiw, meddai Dafydd Roberts, o Undeb yr Annibynwyr Cymraeg yn ei neges i’w wasg a’r cyfryngau.    “Gallwn weld y Croeshoelio a’r Atgyfodiad fel rhan o… Read more »

Gwarchod Cymorth Dramor

Posted by & filed under Uncategorized.

LLYTHYR O GREGYNOG AT BRIF WEINIDOG PRYDAIN Gyda’r wasgfa ariannol fawr ar y Gwasanaeth Iechyd a gwasanaethau cyhoeddus eraill, ac adroddiadau am ymddygiad rhai unigolion fu’n gweithio i elusennau, mae gwleidyddion a phapurau newydd asgell dde yn pwyso’n drwm ar y Deyrnas Unedig i gwtogi’r hyn sy’n cael ei wario ar Gymorth Dramor. Ar hyn… Read more »