Cefnogi Cefn Gwlad

Posted by & filed under Uncategorized.

Mae strategaeth newydd i estyn llaw i amaethwyr ac eraill sy’n byw yng nghefn gwlad Cymru yn cael ei lansio gan Undeb yr Annibynwyr. Mae’r rhan fwyaf o’r 400 o gapeli sy’n perthyn i’r Undeb mewn ardaloedd gwledig Cymraeg eu hiaith, ardaloedd lle mae tystiolaeth bod pwysau cynyddol o bob math yn peryglu iechyd ffermwyr…. Read more »

Darlith Dathlu’r 200

Posted by & filed under Uncategorized.

Mae Cymdeithas Hanes Undeb yr Annibynwyr yn cynnal noson arbennig yng nghapel Neuadd-lwyd, Dyffryn Aeron ar 18 Hydref am 7.30. Bydd y Dr Dafydd Tudur yn traddodi darlith yn sgil y dathliadau mawr a fu yn haf yma i gofio bod 200 mlynedd ers i genhadon o’r ardal anturio i Fadagascar.

Cynhadledd Cefn Gwlad

Posted by & filed under Uncategorized.

Mae’r gofidiau a’r heriau mawr sy’n wynebu amaethwyr ac eraill sy’n byw yng nghefn gwlad Cymru yn destun consyrn i Undeb yr Annibynwyr. Mae angen gofal bugeiliol arbennig arnynt. Fel rhan o strategaeth newydd i’r perwyl hwnnw, mae’r Undeb yn noddi cynhadledd sydd i’w chynnal yng Ngholeg Meirion Dwyfor, Dolgellau ar 12 Hydref.

Ysgrifennydd Cyffredinol Newydd

Posted by & filed under Uncategorized.

Mae’r Parchg Dyfrig Rees wrth ei ddesg yn Nhŷ John Penri fel Ysgrifennydd Cyffredinol newydd Undeb yr Annibynwyr Cymraeg. Mae’n olynnu’r Parchg Ddr Geraint Tudur, fydd yn ymddeol yn swyddogol ddiwedd y mis yma, ar ôl 12 mlynedd yn y swydd. Tan hynny, bydd y ddau yn cydweithio.  Pan etholwyd y Parchg Dyfrig Rees ym mis… Read more »

Cofio’r Cenhadon yn y ‘Steddfod

Posted by & filed under Uncategorized.

COFIO’R CENHADON ar Ddydd Iau yr Eisteddfod Genedlaethol yng Nghaerdydd  Yn ein hoes gynyddol seciwlar ni, mae cenhadon Cristnogol yn aml yn cael eu gweld fel pobl a aeth i orfodi eu crefydd ar wledydd eraill – yn aml mewn cyd-destun coloneiddio, yng nghwmni masnachwyr a milwyr. Yn sicr, nid oedd hynny’n wir am genhadon… Read more »