Nwyddau Apêl Madagascar

Posted by & filed under Uncategorized.

Mae llyfrau Hanes Madagascar a History of Madagascar, sef diweddariad o gyfrol David Griffiths, un o’r cenhadon cyntaf aeth i’r wlad honno 200 mlynedd yn ôl, yn dal i fod ar gael. Hefyd, mygiau, bagiau a ‘coasters’ yr apêl fawr. Cliciwch ar y pennawd uchod i weld y poster a’r manylion.

Neges Calan y Llywydd

Posted by & filed under Uncategorized.

Mae Llywydd Undeb yr Annibynwyr Cymraeg wedi cyhuddo llywodraeth Prydain o ddefnyddio’r ymdrech gan ffoaduriaid i groesi’r Sianel i Loegr fel dyfais i gyflyru’r farn gyhoeddus er mwyn gyrru agenda Brexit. “Gyda’r Senedd mewn anrhefn, a’r broses Brexit ar stop, mae’r ymdrechion gan grwpiau bychain o ffoaduriaid i gyrraedd glannau Prydain wedi cael eu chwythu… Read more »

Neges Nadolig yr Undeb

Posted by & filed under Uncategorized.

Cafodd Neges Nadolig y Parchg Dyfrig Rees, Ysgrifennydd Cyffredinol yr Undeb, gryn sylw gan y wasg a’r cyfryngau. Bu yn Y Tyst, wrth gwrs, cyn cael sylw gan y BBC a’r Daily Post, ymhlith eraill. Yn rhyfedd iawn, yr un oedd thema’r Frenhines eleni. Efallai bod hi’n darllen Y Tyst! Dyma’r neges fel yr aeth… Read more »

Angen Pregethwyr Cynorthwyol

Posted by & filed under Uncategorized.

Yn yr oes hon mae’r galw pennaf, wrth gwrs, am bobl sy’n ymateb i alwad Duw trwy wasanaethu Iesu Grist fel gweinidogion ordeiniedig. Ond wrth i fwy a mwy o eglwysi ganfod eu hunain heb weinidog, mae galw cynyddol am bregethwyr cynorthwyol i arwain oedfaon ar y Sul. Mae gan yr Annibynwyr gynllun sy’n darparu hyfforddiant… Read more »

Cynhadledd Cefn Gwlad

Posted by & filed under Uncategorized.

HELPU’R AMAETHWR NA ŴYR AT BWY I DROI Yn ystod tymor y cyrddau diolchgarwch rydym wedi bod yn canu am y cynhaeaf ac am haelioni byd natur. Ond mae problemau dwys yn llechu y tu ôl i brydferthwch cefn gwlad. Mae ffermio’n gallu bod yn alwedigaeth unig iawn, a’r amaethwr yn aml heb wybod at… Read more »