Neges Pasg y Llywydd

Posted by & filed under Uncategorized.

Dyma’r neges anfonwyd i’r wasg a’r cyfryngau fel Datganiad Newyddion ar ran y Parchg Jill-Hailey Harries. Mae’r lleisiau croch sy’n gwrthdaro y tu allan i’r Senedd yn ystod dadleuon Brexit yn dwyn i gof yr anghytgord ymhlith y tyrfaoedd yn Jerwsalem yn ystod yr wythnos pan groeshoeliwyd Iesu, meddai arweinydd Cristnogol Cymreig blaenllaw yn ei… Read more »

Blwyddyn Ffydd y BBC

Posted by & filed under Uncategorized.

Mae’r BBC wedi neilltuo 2019 fel ‘Blwyddyn y Credoau.’ Awgrymodd arolwg diweddar fod gormod o sylw yn cael ei roi i Gristnogaeth ar sianeli’r Gorfforaeth, ac yn ystod eleni fe fydd sawl cyfres a rhaglen unigol ar radio a theledu yn sôn am grefyddau eraill. Er bod rhaglenni Cristnogol i barhau “yn gonglfaen darlledu o… Read more »

Cefnogi Cefn Gwlad

Posted by & filed under Uncategorized.

Mynegwyd pryder difrifol am yr effaith y gallai gadael yr Undeb Ewropeaidd ei gael ar amaethyddiaeth a bywyd cefn gwlad yn gyffredinol yng nghyfarfod Cyngor Undeb yr Annibynwyr yng Ngregynog ger y Drenewydd dros y penwythnos a fu. Mae’r rhan fwyaf o’r 400 o gapeli Annibynnol mewn ardaloedd gwledig Cymraeg eu hiaith, ac yn wynebu… Read more »

Bugeilio’r bugeiliaid

Posted by & filed under Uncategorized.

Tynnu sylw at wasanaeth CYNNAL i weinidogion Cafodd trafodaeth am y straen o fod yn Weinidog yr Efengyl Gristnogol yn yr oes anodd hon ei ysgogi gan y Parchg Guto Llywelyn ar Newyddion S4C a Radio Cymru yn ddiweddar. Mae hefyd wedi llwyddo i dynnu sylw at waith gwerthfawr CYNNAL, elusen sy’n cynnal sesiynau cwnsela… Read more »

Camu ymlaen yn y Bala

Posted by & filed under Uncategorized.

Rydym yn byw mewn cyfnod lle mae’r gynulleidfa mewn sawl capel yn ei chael hi’n fwyfwy anodd i gynnal a chadw adeiladau mawr tra bod yr aelodaeth yn lleihau. Gall y gost ariannol fod yn faich ac yn ofid mawr i’r aelodau. Mae angen dewrder i gydnabod y sefyllfa a gweledigaeth i gynnal yr achos mewn… Read more »