Torri Cymorth Tramor

Posted by & filed under Uncategorized.

Bydd cadarnhau’r toriad yng Nghymorth Tramor y Deyrnas Unedig yn ddedfryd o farwolaeth i bobl di-rif mewn gwledydd sy’n dioddef tlodi neu wrthdaro, meddai Llywydd Undeb yr Annibynwyr Cymraeg – oedd wedi lobïo’r llywodraeth i newid ei feddwl.   “Mae’n warthus bod llywodraeth y DU wedi torri ei ymrwymiad i gynnal Cymorth ar 0.7% o GDP,”… Read more »

Her y Ddegawd Newydd

Posted by & filed under Uncategorized.

DATGANIAD NEWYDDION i’r Wasg a’r Cyfryngau   31/12/2019 HERIO EGLWYSI I WEITHREDU’N ARLOESOL Wrth i gynulleidfaoedd eglwysi a chapeli leihau yn gyflym ac addoldai gau ar raddfa frawychus, mae un o arweinwyr Cristnogol Cymru yn herio aelodau i fod yn fwy arloesol a gweithredol wrth wynebu degawd newydd. “Mae’n hen bryd clirio’r pethau aeth yn… Read more »

Trafod Dyfodol Amaeth

Posted by & filed under Uncategorized.

DOGFEN ALLWEDDOL I DDYFODOL AMAETH YNG NGHYMRU Wrth i Brydain baratoi i adael yr Undeb Ewropeaidd, mae ffermwyr yn wynebu cyfnod o ansicrwydd a newid mawr, gan gynnwys colli’r grantiau o £250m ddaw bob blwyddyn o’r UE. Mae’r ddogfen Ffermio Cynaliadwy a’n Tir gan Lywodraeth Cymru yn ystyried sut orau i wario arian cyhoeddus i… Read more »

Bugeilio Cefn Gwlad

Posted by & filed under Uncategorized.

Yn ystod Sioe Frenhinol Cymru yn Llanelwedd yr wythnos nesa (22-25 Gorffennaf) mae’n siŵr y bydd nifer fawr o amaethwyr yn gwneud defnydd helaeth o’r gwasanaeth Caplaniaeth ar y maes. Mae’r ffaith fod 350 o amaethwyr wedi manteisio ar y gwasanaeth y llynedd yn arwydd o’r pwysau sydd ar ffermwyr a’u teuluoedd y dyddiau hyn…. Read more »