Neges Nadolig y Llywydd

Posted by & filed under Uncategorized.

Yn ôl Age Concern, mae miliwn o bobl ym Mhrydain heb siarad â neb ers mis. Dyna ffaith frawychus. Bydd nifer fawr o henoed yn arswydo gweld y Nadolig yn dod am eu bod yn gweld pobl eraill yn dathlu, a hwythau’n wynebu treulio’r Ŵyl ar eu pen eu hunain. Ond mae modd i bawb… Read more »

Ymwelydd o Haiti yng Nghymru

Posted by & filed under Uncategorized.

Mae Apêl Undeb yr Annibynwyr tuag at waith Cymorth Cristnogol yn Haiti wedi codi tua £180,000. Mae bron pedair blynedd cyn y ddaeargryn fawr – 12 Ionawr, 2010. Lladdwyd tua 150,000 o bobl a dinistriwyd chwarter miliwn o adeiladau – a hyn yn y wlad dlotaf yn y byd gorllewinol. Roedd Prospery Raymond, Rheolwr Cymorth Cristnogol… Read more »

Apêl Nadolig Cymorth Cristnogol

Posted by & filed under Uncategorized.

 Dwy fil o flynyddoedd ers geni Duw i’r byd yn llety’r anifail, mae llawer o famau Kenya yn dal i orfod geni eu plant mewn amgylchiadau tlawd a pheryglus. Mae 40,000 o fabanod yn marw oherwydd diffyg gofal meddygol.  Mae apêl Nadolig Cymorth Cristnogol tuag at ariannu prosiectau iechyd mam a phlentyn yn Kenya. Bydd… Read more »