Arolwg Addoldai Cymru

Posted on

Arolwg Cefnogi Addoldai yng Nghymru 2017

Fe’ch gwahoddir i gymryd rhan mewn arolwg byr am eich capel.

Wedi ei drefnu gan yr Ymddiriedolaeth Eglwysi Genedlaethol, mae’r arolwg wedi ei anelu at bobl sy’n gofalu am eglwysi, capeli a thai cwrdd ledled Cymru. Bydd eich cyfranogiad yn ein helpu i nodi’r heriau presennol a’r rhai yn y dyfodol ar gyfer addoldai yng Nghymru a bydd yn helpu i hysbysu’r Fforwm Addoldai yng Nghymru newydd. Mae’r Fforwm yn ymgyrchu i godi ymwybyddiaeth ac arian i eglwysi a chapeli ledled y wlad a thrwy’r arolwg hwn eu nod yw cael mwy o help a chefnogaeth i chi.

Mae hwn yn gyfle i chi rannu eich profiadau, mynegi eich barn ar yr hyn rydych chi’n teimlo yw’r heriau mwyaf i’ch addoldy, a dweud wrthym lle yr hoffech weld mwy o gefnogaeth. Byddem yn ddiolchgar iawn pe gallech roi o’ch amser i roi eich barn i ni.

Rydym hefyd yn rhoi’r cyfle i chi enwebu hoff addoldy’r cyhoedd yng Nghymru. Bydd rhestr fer yn ymddangos mewn ymgyrch newydd i ddod o hyd i hoff eglwys neu gapel y cyhoedd yng Nghymru, i’w harwain gan gyflwynydd BBC News, Huw Edwards.

Ni ddylai gymryd mwy na 15 munud i gwblhau’r arolwg. Mae pob cwestiwn yn ddewisol ac nid oes rhaid i chi adael eich manylion cyswllt os nad ydych yn dymuno gwneud hynny.

Os hoffech gymryd rhan, cwblhewch yr arolwg cyn gynted â phosibl. 

I gwblhau’r arolwg yn Saesneg, cliciwch yma. Ar gyfer y fersiwn Gymraeg, cliciwch yma.

Diolch am gymryd rhan.