Apêl Ffoaduriaid Cymorth Cristnogol

Posted on

CYMORTH CRISTNOGOL YN LANSIO APÊL ARGYFWNG FFOADURIAID

Heddiw mae Cymorth Cristnogol yn lansio apêl i leddfu dioddefaint ffoaduriaid yn Ewrop, ac i helpu’r cyrff yn y Dwyrain Canol sy’n cynnig cymorth brys i’r rhai orfodwyd i adael eu cartrefi gan y gwrthdaro yn Syria.

Wrth gydnabod bod angen ateb gwleidyddol i’r argyfwng hefyd, mae’n gofyn i bobl i ysgrifennu at y Prif Weinidog David Cameron a’r Ysgrifennydd Cartref Teresa May, gan eu hannog i gymryd rhan weithredol yn y trafodaethau yn Ewrop yr wythnos nesaf i lunio ‘cynllun ail-leoli UE sydd yn barhaol, yn gytbwys ac yn orfodol’ fel bod pob gwlad – gan gynnwys Prydain – yn chwarae eu rhan lawn i helpu’r rhai sy’n chwilio am loches yn Ewrop. Mae Cymorth Cristnogol yn gofyn i’r Llywodraeth wneud mwy i sicrhau bod y bobl sydd dan warchae yn Syria yn cael cymorth, ac i geisio sicrhau setliad gwleidyddol yno. Mae’r elusen yn cefnogi eglwysi sy’n cynnal gwylnosau i weddïo am ddiwedd y gwrthdaro a’r caledi a’r dioddefaint y mae wedi ei achosi.

C Ch Penybont Huw Thomas 1_edited-1Dywedodd Pennaeth Cymorth Cristnogol yng Nghymru, Huw Thomas: ‘Sefydlwyd Cymorth Cristnogol 70 mlynedd yn ôl mewn ymateb i’r miliynau o bobl gafodd eu dadleoli yn dilyn yr Ail Ryfel Byd. Heddiw mae’r byd yn wynebu argyfwng dynol o faint cymharol. Mae cyflwr y rhai sy’n ceisio lloches yn Ewrop yn gofyn am arweiniad gweledigaethol gan lywodraethau Ewropeaidd er mwyn wynebu’r argyfwng ar y cyd. Yma yng Nghymru rydym yn gofyn i Lywodraeth y DU ymuno â gwledydd eraill drwy groesawu ffoaduriaid o fewn Ewrop gyda breichiau agored. Rhaid i’r Prif Weinidog a’r Ysgrifenydd Cartref fod yn ddewr wrth weithredu er mwyn ymateb i her fawr ein hoes.’

(Llun: Huw Thomas yn annerch Cwrdd Chwarter Annibynwyr Gorllewin Caerfyrddin ym Mhen-y-bont ger Trelech, Sir Gâr neithiwr.)

Mae Cymorth Cristnogol wedi ariannu cyrff sy’n gweithio yn Syria, Iraq a Libanus gyda ffoaduriaid a’r rhai sydd wedi eu dadleoli am sawl blwyddyn gan roi bwyd, dillad gwely, citiau glanweithdra a gwasanaeth iechyd i’r cymunedau. Yn Libanus ac Iraq mae’n partneriaid hefyd yn gweithio i gynnig cefnogaeth seicogymdeithasol i blant a merched mewn angen.

I GYFRANNU EWCH I: christianaid.org.uk/refugees

Os hoffech gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â Deian Creunant ar 01970 636419 / 07855 276740