Ap Beibl newydd

Posted on

LANSIO AP BEIBL AR FAES Y BRIFWYL

 Cafodd ‘ap’ newydd i alluogi pobl i ddarllen y Beibl ar ffôn symudol neu iPad ei lansio yn yr Eisteddfod Genedlaethol ym Meifod. Mae ap Beibl yn cynnwys tri chyfieithiad o’r Beibl: un o Feibl 1588, un o Feibl 2004 a’r fersiwn ddiweddaraf, sef beibl.net, sydd mewn Cymraeg llafar.

Arfon Jones 03-2015 i'r weArfon Jones, cyfieithydd beibl.net, sydd wedi creu’r ap gyda chymorth Cymdeithas y Beibl. “Mae’n brosiect hynod gyffrous,” meddai. “Mae cael y Beibl ar ffurf ap yn golygu bod pobl yn gallu ei ddarllen heb gysylltiad diwifr. Bydd y cyfan ar eich ffôn.

“Mae’n well gan lawer o bobl ifanc ddarllen eu Beibl ar ffôn symudol. Rydyn ni’n ceisio cyrraedd pobl ifanc mewn ffyrdd gwahanol. Mae gan yr Eglwys ei geirfa ei hun, sy’n golygu dim i 90% o’r boblogaeth bellach.

“Y gobaith yn y pendraw yw y bydd Iesu yn gwneud i bobl feddwl. Ond rwy’n gobeithio hefyd y bydd hyn yn herio argraffiadau pobl o’r hyn y mae’r Beibl yn ei ddysgu mewn gwirionedd,” meddai Arfon.

Christine Daniel - ap beibl_edited-1

Dywedodd Christine Daniel, Pennaeth Cymdeithas y Beibl Cymru: “Mae pobl Cymru yn gwybod bod y Beibl wedi newid a ffurfio bywydau lawer ers sawl cenhedlaeth. Gobeithio y bydd yr ap newydd hwn yn dod â’r Beibl i genedlaethau iau ledled Cymru.’

DOLEN I’R AP:

https://itunes.apple.com/us/app/ap-beibl/id1022362071

https://play.google.com/store/apps/details?id=bible.digital.reader.id8