Anrhydedd i Lywydd yr Undeb

Posted on

Dr R Alun Evans.2Mae’r Parchg Ddr R.Alun Evans, Llywydd Undeb yr Annibynwyr, wedi derbyn doethuriaeth bellach – un er anrhydedd sy’n cydnabod ei gyfraniad sylweddol iawn i fyd darlledu yng Nghymru, yr Eisteddfod Genedlaethol, a’r iaith a diwylliant ein gwlad yn gyffredinol. Dymunwn ei longyfarch yn fawr iawn.

Cyflwynwyd Doethuriaeth er Anrhydedd mewn Llên iddo mewn seremoni gofiadwy yng Nghanolfan Mileniwm Cymru yng Nghaerdydd ar 30 Ebrill, yng nghwmni bron i 1,000 o raddedigion Prifysgol Cymru a’u gwesteion. Roedd ysgolheigion o bedwar ban byd wedi dod i’r dathliadau graddio o wledydd mor bell â Tsieina, Affrica a Singapore.

 Dywedodd Dr Evans ei fod yn ystyried hi’n fraint fawr i dderbyn y radd gan Brifysgol Cymru i gydnabod ei gyfraniad i ddarlledu ac i ddiwylliant Cymru. “Yn 1963 cyflwynwyd yr un radd i’m rhagflaenydd yn y BBC yng ngogledd Cymru, Dr Sam Jones,” meddai. “Mae’r anrhydedd hwn yn fy ngwneud innau, fel dywedodd Sam hanner canrif yn ôl, yn ddyn hapus dros ben.”

Ar ôl ymddeol yn 1996 fel Pennaeth Darlledu’r BBC ym Mangor, enillodd R.Alun Evans radd PhD am ei waith ar ‘Dechrau a datblygu darlledu yng Ngogledd Cymru’.

Dim ond dwy radd er anrhydedd gyflwynwyd gan Brifysgol Cymru eleni. Derbyniwyd y llall gan Arglwydd Elystan Morgan am wasanaeth i fywyd gwleidyddol Cymru, i’r system gyfreithiol, a’i gefnogaeth i Brifysgol Cymru.