Annibynnwr yn Fardd Cenedlaethol

Posted on

Yr ysgrifennwr, cyflwynydd, cynhyrchydd a chyfarwyddwr teledu, Ifor ap Glyn, fydd Bardd Cenedlaethol newydd Cymru.

ifor ap glynYn enedigol o Lundain, mae’n byw yng Nghaernarfon lle mae’n aelod ffyddlon a gweithgar gyda’r Annibynwyr yng nghapel Salem. Bydd yn cychwyn yn y swydd, sy’n ddi-dâl, ym mis Mai, gan olynu Gillian Clarke a fu’n Fardd Cenedlaethol ers 2008.

Mae Ifor wedi ennill y goron ddwywaith yn yr Eisteddfod Genedlaethol (llun: BBC) a bu’n Fardd Plant Cymru yn 2008-09. Yn ogystal â chyfansoddi barddoniaeth, mae wedi ennill gwobr BAFTA Cymru fel cynhyrchydd a chyflwynydd teledu. Pan fu Cyfarfodydd Blynyddol yr Undeb yng Ngogledd Arfon yn 2013, roedd Ifor yn gyd-gynhyrchydd y cyflwyniad Môr a Thir.

Wrth longyfarch Ifor ap Glyn ar ei benodiad, cafodd ganmoliaeth uchel gan ei weinidog, y Parchg Ron Williams. “Bob tro y gofynnaf iddo gymryd rhan yn yr eglwys os medr fe wnaiff. Dyledus ydym am nifer o gymwynasau ganddo i’r achos, gan gynnwys cyfansoddi sawl cerdd i ni ar wahanol achlysuron. Pan ddathlwyd yr achos yn Salem yn 150 oed yn 2012 Ifor fu’n gyfrifol am baratoi llawlyfr y dathlu, er yn cydnabod iddo gael help gan Lowri y ferch! Bu’n ddiacon am gyfnod  o saith mlynedd, ac er nad yw’n ddiacon bellach nid yw ei frwdfrydedd a’i gefnogaeth i achos Crist wedi lleihau. Pobol fel Ifor sy’n gyfrifol am ddod a mwynhad, llawenydd a diolchgarwch i fywyd Gweinidog. Ond byddai’n neb heb ei wraig Bethan! ”

 Mwy am Ifor ap Glyn a’i swydd newydd:  www.bbc.co.uk/cymrufyw/35687500