Ail fyw’r freuddwyd

Posted on

Daeth tua chant o bobl ynghyd yn Theatr Felinfach ar nos Iau, 17 Ionawr, i weld dangosiad cyntaf y ffilm Y Freuddwyd, sioe dathlu daucanmlwyddiant glaniad y cenhadon o Neuadd-lwyd ym Madagascar. Mae’r ffilm yn cyfuno’r deunydd a baratowyd yn arbennig ar gyfer y sgrin a’r recordiadau o’r perfformiad i gynulleidfa o tua 650 yng nghanolfan farchogaeth Cel Aeron ar 8 Mehefin 2018.

Y Freuddwyd yng Nghelaeron

Llwyddwyd i wneud hynny’n effeithiol dros ben, diolch i brofiad a gwaith cywrain y cyfarwyddwr Euros Lewis a Chwmni Garnfach. Mae’r ffilm yn fwy na chofnod o’r digwyddiad; mae’n addasiad ar gyfer y sgrin sy’n cyfleu’r hyn a wnaeth unig berfformiad Y Freuddwyd yn achlysur mor gofiadwy i bawb oedd yno.

Os hoffech chi gynnal noson i godi arian ac i ddangos y ffilm eich hun, derbynnir archebion am gopïau DVD o’r ffilm (pris £5 a £1 i’w phostio) hyd at ddiwedd mis Chwefror. Cysylltwch â carysmailloyd@gmail.com i archebu eich copi, fe gewch chithau ail-fyw Y Freuddwyd hefyd.