Adnoddau ar gael ar-lein

Posted on

Mae gwersi ysgol Sul ar gael nawr ar wefan yr Undeb fel rhan o Apêl Madagascar. 

Mae dwy wers ar gael ac maen nhw’n ymwneud â siocled! Mae Gwers 1 yn dilyn y broses o sut mae siocled yn cael ei wneud. 

Mae Gwers 2 yn cyflwyno Nicolas a’r ffatri siocled i ni – mae Nicolas Randrianarimalala yn rheolwr mewn ffatri siocled, ac yn ŵr i Hanta sy’n rhedeg y lloches i ferched yr ydym ni ei gefnogi yn ein hapêl – mae’r wers hon yn cyflwyno’r cysyniad o fasnachu teg i bobl (ac yn rhoi cyfle i flasu ychydig bach o siocled hefyd). 

Os hoffech dderbyn copi papur o’r gwersi hyn, yna cysylltwch â Thŷ John Penri ar (012792) 795888. 

Gobeithio y cewch chi hwyl arni gyda’r gwersi.