Dyma’r holl adnoddau ar gyfer Apêl Madagascar 2018-2019.  Isod, fe welwch ddolenni i lawrlwytho’r posteri, cardiau gwybodaeth am bob prosiect, gwybodaeth ychwanegol amdanynt, ryseitiau, bunting, a charden weddi. Dyma daflen â syniadau am sut i fynd ati i godi arian, a dogfen gyda ffeithiau diddorol am y wlad.  Cliciwch ar y dolenni i’w lawrlwytho!


Poster yr Apêl

 


Carden wybodaeth Cartref Plant Amddifad ‘Topaza’

Gwybodaeth bellach am ‘Topaza


Carden wybodaeth Meddygfa a Deintyddfa ‘SAF’

Gwybodaeth bellach am ‘SAF


Carden wybodaeth Lloches ‘Akany Avoko Faravohitra’

Gwybodaeth bellach am ‘Akany Avoko Faravohitra’


Carden wybodaeth Coleg Ivato

Gwybodaeth bellach am Goleg Ivato


Ryseitiau Brownis Siocled, Blondis Fanila a Fflapjacs Fanila


Bunting yr Apêl


Carden Weddi


Adnoddau Lliwio i Blant

Lemur

Coeden Baobab 

Mwgwd Lemur


Cân i blant Madagascar Y Sgôr Cerddorol

Geiriau

Trac Sain

Fideo


Cyfarwyddyd i Drysoryddion Eglwysi
Datganiad Rhodd Cymorth Elusen – Cyfraniad Unigol


 

Adnoddau Ysgol Sul