Canllawiau’r Llywodraeth

Posted on

Rydym yn ddiolchgar iawn am arweiniad Y Parchg Gethin Rhys a thîm Cytûn wrth iddynt dynnu ein sylw at ganllawiau’r Llywodraeth i’n heglwysi.  Dyma ei fwletin diweddaraf i ni ar ddechrau’r flwyddyn

Ers i mi orffen gweithio ar Ragfyr 23, fe gyhoeddwyd canllawiau diweddaraf Llywodraeth Cymru ar gyfer:

 

Mae tudalen we Cytûn wedi ei diweddaru yn wyneb y canllawiau newydd hyn –https://www.cytun.co.uk/hafan/?page_id=2859

Nid yw canllawiau Llywodraeth Cymru ar gyfer canolfannau cymunedol eto wedi eu diweddaru, ond ar hyn o bryd gallant agor dim ond er mwyn darparu gwasanaethau gwirfoddol hanfodol a gwasanaethau cyhoeddus y gellir eu cynnal ynddynt ar hyn o bryd. Ceir arweiniad am hyn ar wefan Cytûn.

Pob bendith a blwyddyn newydd dda – Blessings for the new year

Gethin