Grantiau i eglwysi

Posted on

AT SYLW SWYDDOGION YR EGLWYSI

Dyma wybodaeth am gynllun grantiau’r National Churches Trust. Y bwriad yw:

  • Helpu i gynnal treftadaeth adeiladau eglwysig ac i wella eu gallu i wasanaethu cymunedau lleol.
  • Hyrwyddo’r defnydd o adeiladau eglwysig ac ysbrydoli pawb mewn cymunedau lleol i’w gwerthfawrogi a’i mwynhau.

Derbynnir ceisiadau ar hyn o bryd i’r rhaglen grantiau canlynol:

  • Grantiau cymunedol o £5,000 – £20,000 ar gyfer prosiectau sydd â chost amcangyfrifedig o £25,000 neu fwy (gan gynnwys TAW a ffioedd). Mae’r grantiau ar gyfer prosiectau sy’n galluogi defnydd mwy cymunedol o addoldai. Bydd pob math o brosiectau at ehangu defnydd cymunedol yn cael eu hystyried, ond rhaid iddynt gynnwys toiledau neu gyfleusterau arlwyo.
  • Grantiau o  £5,000 – £40,000 i helpu gyda’r gost o waith atgyweirio brys ac hanfodol sydd â chostau amcangyfrifedig o £100,000 neu fwy (gan gynnwys TAW a ffioedd).
  • Yn ogystal, ceir meicro-grantiau o £2,000 ar gyfer eglwysi gafodd grant gan y National Churches Trust ar gyfer sefydlu prosiectau gweithredu cymdeithasol sy’n diwallu anghenion pobl leol.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau:

30 Hydref 2017, 5 Mawrth 2018 a 2 Gorffennaf 2018.

Am wybodaeth bellach cysyllter yn uniongyrchol â’r Ymddiriedolaeth trwy’r ddolen isod.

www.nationalchurchestrust.org/choosetherightgrant