Lansiad ‘Y Ffordd’

Posted on

Y FFORDD I ADFYWIO FFYDD POBL CYMRU

Cafodd cynllun cyffrous Undeb yr Annibynwyr i adnewyddu bywyd eglwysi a’r dystiolaeth Gristnogol yng Nghymru ei lansio neithiwr yn y Capel Coffa, Cyffordd Llandudno. Bydd lansiad arall yn y de wythnos nesa.

Mae’r Ffordd yn gynllun pedair blynedd sy’n annog trafodaeth ffres ac eang ar natur y ffydd Gristnogol. Dyma’r strategaeth gyntaf o’i bath gan enwad Cristnogol yng Nghymru, ac fe gafodd y lansiad sylw eang ar radio a theledu.

Barn y Bobl

robin-samuel-lansiad-y-fforddYn ganolog i’r fenter mae cyfres o fideos thematig newydd sy’n cynnwys barn pobl ar y stryd, yn ogystal â chyfweliadau gan aelodau eglwysig, gweinidogion a diwinyddion. Bydd y rhain ar gael fel DVDs ac ar-lein i’w defnyddio fel sail trafodaethau grŵp.

Mae’r ffilmio o dan ofal y cyflwynydd a’r cynhyrchydd profiadol Rhodri Darcy sydd bellach ar staff yr Undeb. Cafodd technegwyr proffesiynol hefyd eu cyflogi i helpu gyda’r gwaith golygu yn y stiwdio radio a theledu newydd yn nhŷ John Penri.

Cryfhau ein Ffydd a’n Hyder

“Mewn oes pan fo aelodaeth eglwysig yn gostwng yn gyflym, bwriad y prosiect unigryw hwn yw helpu Cristnogion i gryfhau eu ffydd a rhoi iddstaff-undeb-lansiad-y-fforddynt yr hyder i fynegi’r ffydd yna yn eu cymunedau,” meddai Dr Geraint Tudur, Ysgrifennydd Cyffredinol Undeb yr Annibynwyr. “I lawer, mae’n bosib mai hwn fydd y cyfle olaf i atal y dirywiad ac arbed eu capeli rhag cau.”

Y Lansiad yn y Gogledd

Daeth nifer dda at ei gilydd o wahanol rannau o ogledd Cymru i’r lansiad yn y Capel Coffa. Cafwyd darlleniad a gweddi gan Dylan Rhys a Gareth Edwards, a chyflwynwyd y cynllun gan Robin Samuel. Hefyd yn cymryd rhan yr oedd Glyn Williams (Llywydd Undeb yr Annibynwyr – ar y chwith yn y llun), Robin Samuel, Dr Geraint Tudur, Casi Jones a Rhodri Darcy. Cafwyd cyfraniad trwy glip fideo gan Euros Wyn Jones. Catherine Watkin oedd wrth yr organ.

Bydd yr adnoddau ar-lein ar gael i bob enwad ac ar gyfer unrhyw un sydd am ddysgu mwy am y ffydd Gristnogol a’r hyn mae Cristnogion yn ei gredu heddiw.

Lansiad De Cymru: Capel Bethania, Y Tymbl, Llanelli SA14 6ED    Nos Lun, 26 Medi am 7.00.