300 mlwyddiant Williams Pantycelyn

Posted on

2017 – Blwyddyn o ddathlu

 Mae 2017 yn flwyddyn arbennig a chanddi benblwyddi nodedig i’w cofio. Mae’r dathliad cyntaf ar ddechrau’r flwyddyn, ac yn ystod mis bach mi fyddwn yn cofio tri chan mlwyddiant yr emynydd William Williams Pantycelyn. Ganwyd Williams ym mhlwyf Llanfair-ar-y-bryn, Sir Gaerfyrddin ym 1717, ac fe ddaeth yn un o ffigurau blaenllaw y Diwygiad Methodistaidd, diwygiad a arweiniodd at ddeffroad ysbrydol mawr trwy Gymru.

Roedd yn awdur toreithiog yn y Gymraeg ac mae’n cael ei gydnabod fel ein hemynydd mwyaf. Ei enw barddol oedd “Pantycelyn” ond fe’i adnabyddir hefyd fel “Y Pêr Ganiedydd” oherwydd dwysder a melysder ei ganu. Credir mai ar yr 11eg o Chwefror 1717 y cafodd ei eni, ac ar ddiwrnod ei benblwydd eleni mae’n siwr y byddwn yn clywed cyfieithiad o un o’i emynau mwyaf ‘’Guide me O thou great Jehovah’’ yn cael ei ganu yn angerddol yn ystod gêm rygbi Cymru yn erbyn Lloegr.

Ar y 10fed o Chwefror, 2017, mi fyddwn yn cofio Williams Williams Pantycelyn mewn darlith arbennig a drefnir gan Undeb yr Annibynwyr Cymraeg. Mi fydd yr Athro Densil Morgan yn traddodi’r ddarlith ac yn tynnu ein sylw at gyfrol enwog Saunders Lewis ar Bantycelyn. Cynhelir y ddarlith yn Y Priordy, Caerfyrddin am 7 o’r gloch, ac mae croeso cynnes i bawb.