Diwrnod Byd-Eang Cyfianwder Hinsawdd | Dydd Sadwrn 6 Tachwedd | Caerdydd

Posted on

Ymunwch gyda Cymorth Cristnogol, Tearfund a Cafod yn y Diwrnod Byd Eang dros gyfiawnder hinsawdd.   Beth? Ar ddydd Sadwrn 6 Tachwedd, bydd cynulliadau mawr yn cymryd lle ar draws y byd i fynnu gweithredu ar newid hinsawdd wrth i arweinwyr y byd gyfarfod yn Glasgow ar gyfer cynhadledd hinsawdd COP26.   Bydd un o’r… Read more »

Gweddi ar gyfer Mis Hanes Pobl Dduon

Posted on

  Ti, sydd oruwch pawb, a thrwy bawb ac ym mhawb. Ti, yr Un Duw a Thad i bawb. Cydnabyddwn mai Ti yw ein Duw a’n bod yn frodyr a chwiorydd i’n gilydd. Ynot ti yr ydym yn ymddiried, a ffordd dy fab, Iesu Grist, a ddilynwn.    Ym Mis Hanes Pobl Dduontrown i wynebu’r… Read more »

Diweddariad Covid-19

Posted on

Diolch i Swyddog Polisi Cytun, y Parchg Gethin Rhys am ein harwain drwy’r rheoliadau diweddaraf sy’n berthnasol i’n heglwysi. Ysgrifennaf atoch am ddau fater:   Prynhawn Mawrth, fe gytunodd Senedd Cymru i Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 17) 2021 i’w gweithredu o Hydref 11. Bydd y Rheoliadau hyn yn ei… Read more »