Torri Cymorth Tramor

Posted on

Bydd cadarnhau’r toriad yng Nghymorth Tramor y Deyrnas Unedig yn ddedfryd o farwolaeth i bobl di-rif mewn gwledydd sy’n dioddef tlodi neu wrthdaro, meddai Llywydd Undeb yr Annibynwyr Cymraeg – oedd wedi lobïo’r llywodraeth i newid ei feddwl.   “Mae’n warthus bod llywodraeth y DU wedi torri ei ymrwymiad i gynnal Cymorth ar 0.7% o GDP,”… Read more »

Diweddariad Covid-19

Posted on

Diolch i’r Parchg Gethin Rhys, Swyddog Polisi Cytun, am ddadansoddi a chynghori’r eglwysi yng ngoleuni rheoliadau’r Llywodraeth.  Dyma ei ohebiaeth ddiweddaraf –  Er i gyhoeddiad Llywodraeth Cymru ar Fehefin 18 bwysleisio nad oedd llacio sylweddol yn y rheoliadau o Fehefin 21, roedd y diwygiadau gyhoeddwyd i’r rheoliadau (gweler https://llyw.cymru/rheoliadau-diogelu-iechyd-cyfyngiadau-coronafeirws-rhif-5-cymru-2020-fel-yu-diwygiwyd) yn cynnwys llacio pwysig perthnasol i… Read more »