Cyfarfod Tanysgrifwyr Coleg yr Annibynwyr

Posted on

ynhelir Cyfarfod Blynyddol rhithiol (h.y. ar Zoom) Coleg yr Annibynwyr Cymraeg brynhawn dydd Mawrth nesaf, 29ain Mehefin 2021, am 4.00yp yn union ar ôl cynhadledd yr Undeb. Byddwn yn anelu at orffen tua 4.45yp. Y mae croeso i bawb ddod i’r cyfarfod i glywed am waith y Coleg a’r cydweithio cynyddol rhwng y Coleg a’r… Read more »

Ein Darpar Lywydd Newydd – Jeff Williams

Posted on

Llawenydd yw cyhoeddi mai’r Parchg. Jeff Williams, Aberhonddu yw darpar-Lywydd newydd yr Undeb. Gwnaeth gyfraniad sylweddol yn ein plith fel gweinidog, fel swyddog adran ac aelod o’r Cyngor a’r Pwyllgor Gweinyddol. Yn sgil ei waith gyda Chymorth Cristnogol, tyfodd yn arweinydd cadarn a diogel ei gyfarwyddyd ar faterion cymdeithasol, â’i farn yn un y buom… Read more »

Canmlwyddiant geni R Tudur Jones

Posted on

Ar union ben-blwydd y diweddar R Tudur Jones, dewch i glywed yr Athro Densil Morgan yn traddodi ei ddarlith ‘Y Gair a’r Genedl: Canmlwyddiant geni R. Tudur Jones’, nos Lun, 28 Mehefin am 7.00pm. I ymuno ar Zoom, e-bostiwch undeb@annibynwyr.cymru. Traddodwyd y ddarlith hon gyntaf yn mis Chwefror eleni gyda Chymmrodorion Caerdydd.