Diweddariad Covid-19

Posted on

Dyma ohebiaeth gan Swyddog Polisi Cytûn, Parchg Gethin Rhys gyda’r wybodaeth ddiweddaraf i eglwysi yn y cyfnod yma. Yn dilyn cyhoeddiadau Llywodraeth Cymru ddydd Gwener a dros y penwythnos, dyma nodyn i’ch diweddaru am ychydig bethau. Mae mynychu addoldy yn “esgus rhesymol” rhag teithio tu hwnt i’r cyfyngiad “Aros yn lleol”, fel y bu i’r… Read more »