Diweddariad Covid-19

Posted on

Diolch i Swyddog Polisi Cytûn, Parchg Gethin Rhys am ein harwain gyda’i ohebiaeth ddiweddaraf. Fel y gwyddoch, mae pedair llywodraeth y DU wedi cyhoeddi trefniadau ar gyfer y Nadolig. Gellir gweld y canllawiau ar gyfer Cymru yma: https://llyw.cymru/ffurfio-swigen-nadolig-gyda-ffrindiau-theulu Byddwn yn tynnu sylw at dri pheth yn arbennig: Fe ganiateir i aelodau ‘swigen Nadolig’ fynd i addoldy ac… Read more »

Diweddariad Covid-19

Posted on

Dyma’r bwletin diweddaraf gan Swyddog Polisi Cytûn, Parchg Gethin Rhys.  Rydym yn ddiolchgar am eu gwaith a’u harweiniad. Dros y diwrnodau diwethaf mae Llywodraeth Cymru wedi diweddaru ei chanllawiau ar gyfer tri maes sydd o bwys i eglwysi a chymunedau ffydd: Canolfannau cymunedol, gan gynnwys defnydd cymunedol o addoldai –https://llyw.cymru/defnyddio-canolfannau-cymunedol-amlbwrpas-yn-ddiogel-covid-19 Cyrchfannau a lleoliadau diwylliant a… Read more »

Diweddariad Covid-19

Posted on

Dyma’r bwletin diweddaraf gan Swyddog Polisi Cytûn, Parchg Gethin Rhys Mae Llywodraeth Cymru bellach wedi cywiro nifer o’r brychau oedd yn eu canllawiau ar gyfer addoldai –https://llyw.cymru/canllawiau-ar-ailagor-mannau-addoli-coronafeirws-html Maent hefyd wrthi yn cyhoeddi canllawiau eraill a cheir dolenni i’r rhai sy’n berthnasol i addoldai a’u gwaith ar wefan Cytûn. Yn anffodus, nid yw’r canllawiau ar weithgarwch… Read more »

Diweddariad Covid-19 gan Cytûn

Posted on

Dyma’r neges ddiweddaraf gan Swyddog Polisi Cytûn, Parchg Gethin Rhys ynghylch y sefyllfa bresennol. Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi’r rheoliadau ar gyfer ail-agor Cymru wedi’r cyfnod clo byr ar Dachwedd 9. Addewid y Llywodraeth oedd y byddai’r rheoliadau newydd hyn yn “symlach” na’r rhai blaenorol. Y canlyniad – anffodus ond nid annisgwyl – yw iddynt… Read more »

Sul yr Urdd

Posted on

Ar adeg arferol, byddai trydydd Sul mis Tachwedd yn cael ei adnabod fel dydd Sul yr Urdd. Mae ein dyled ni fel Cymry yn fawr i sefydliad yr Urdd. Fe gafodd cymaint ohonom gyfleoedd ardderchog drwyddo, i fynegi ein hunain, i fwynhau ac i gymdeithasu drwy gyfrwng y Gymraeg. Fe gofiwn mai’r arwyddair yr Urdd… Read more »