Eglwysi Cymreig yn croesawi pleidlais Tŷ’r Arglwyddi

Posted on

Mae enwad Cristnogol Cymreig blaenllaw wedi croesawi’r modd y cafodd Mesur dadleuol Marchnad Fewnol y Deyrnas Unedig ei wrthod yn gadarn gan Dŷ’r Arglwyddi. Mewn llythyr at aelodau Cymreig y Tŷ cyn y bleidlais, dywedodd Undeb yr Annibynwyr Cymraeg, sy’n cynrychioli Cristnogion sy’n cwrdd mewn 400 o gapeli, mai dyma’r ymosodiad mwyaf erioed ar ddatganoli. Dywedant y… Read more »

Dathlu Beibl 1620

Posted on

Mae’r Llyfrgell Genedlaethol wedi trefnu cyfres o ddigwyddiadau rhithiol i ddathlu’r Beibl.   4 Tachwedd @6yh Symposiwm Beibl 1620: Y Beibl Cymraeg – yr Arloeswyr I agor y gyfres o sgyrsiau yn dathlu pedwar canmlwyddiant cyhoeddi Beibl 1620 bydd E Gwynn Matthews yn mynd â ni nôl ychydig cyn hynny, i hanes y cyfieithwyr a… Read more »

Cyfnod Clo Byr – Newyddion i Eglwysi

Posted on

Yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth Cymru fod cyfnod clo byr yn dod i rym am 1800 nos Wener y 23ain o Hydref, dyma ganllawiau i eglwysi gan y Llywodraeth. https://llyw.cymru/cyfnod-atal-y-coronafeirws-cwestiynau-cyffredin#section-53267 Mannau addoli, priodasau a phartneriaethau sifil, mynwentydd ac angladdau Beth yw’r rheolau ar gyfer gwasanaethau crefyddol? Ni fydd addoldai yn agored i’r cyhoedd, ac eithrio ar… Read more »

Galw ar yr Arglwyddi i Achub Cam Cymru

Posted on

Y bygythiad pennaf i ddatganoli ers 20 mlynedd – dyna’r honniad am Fil Marchnad Fewnol y Deyrnas Unedig. Cafodd ei basio yn Nhŷ’r Cyffredin fis diwethaf, er gwaethaf gwrthwynebiad chwyrn gan Aelodau Seneddol o bob plaid, gan gynnwys y cyn–brif weinidogion John Major a Thersea May. Yn sgil trafododaeth yn rhith-gyfarfod Cyngor yr Undeb a’i… Read more »

Lliwio’r Tymhorau – Cerdd ar gyfer Diwrnod Bwyd y Byd

Posted on

Pan luniodd Duw y byd mawr crwn roedd popeth un ai’n ddu neu’n wyn, ac meddai’n drist, wrth rwbio’i farf, “mae rhywbeth mawr ar goll fan hyn. Bydd raid im rannu’r golau clir yn lliwiau fil dros fôr a thir.”  Fe beintiodd ddail y coed yn wyrdd a’r titw’n las ar frig y pren, rhoes… Read more »