Diweddariad Covid-19 gan Cytûn

Posted on

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd y cyfyngiadau lleol sydd eisoes ar waith ym Mwrdeisdrefi Caerffili a Rhondda Cynon Taf yn cael eu hymestyn i Fwrdeisdrefi Blaenau Gwent, Casnewydd, Merthyr Tudful a Phenybont-ar-Ogwr o 6yh yfory (Medi 22). Gellir gweld oblygiadau hyn i addoldai yn yr ardaloedd hynny yn yr adran arbennig ar frig… Read more »

Oes ‘na bwynt?

Posted on

erthygl gan y Parchg Ron Williams Oes yna bwynt bellach?Oes rhywun yn gwrando?Y busnes Heddwch a Chymod sydd ar fy meddwl. Fel sawl un arall –hoffwn ddileu rhyfel.hoffwn dystio i’r foment pan fydd gwledydd ddim yn gwario ceiniog ar filitiariaeth,  hoffwn i olygfeydd welaf ar y teledu am blant yn cael eu lladd a’u brifo… Read more »