Diweddariad Covid-19 gan Cytûn

Posted on

Dyma’r newyddion diweddaraf gan y Parchg Gethin Rhys, Swyddog Polisi Cytûn. Fe gyhoeddodd Llywodraeth Cymru heddiw ddiweddariad pellach o’r rheoliadau Covid-19 – gweler https://llyw.cymru/rheoliadau-diogelu-iechyd-cyfyngiadau-coronafeirws-rhif-2-cymru-2020-fel-yu-diwygiwyd Nid yw’r newidiadau yn y diweddariad hwn yn effeithio yn uniongyrchol ar addoldai, ond wrth wneud y cyhoeddiad fe gyfeiriodd Prif Weinidog Cymru at newidiadau fyddai yn cael eu hystyried ymhen… Read more »

Diweddariad Covid-19 gan Cytûn

Posted on

  Dyma’r neges ddiweddaraf gan y Parchg Gethin Rhys, Swyddog Polisi Cytûn.  Diolch iddynt am eu cyngor a’u harweiniad yn y cyfnod hwn. Diolch i bawb sydd wedi holi cwestiynau am y canllawiau diweddaraf. Rwy wedi bod yn gohebu â Llywodraeth Cymru am eich cwestiynau. Mae’r Llywodraeth hefyd wedi diweddaru’r Rheoliadau ryw ychydig –https://llyw.cymru/rheoliadau-diogelu-iechyd-cyfyngiadau-coronafeirws-rhif-2-cymru-2020-fel-yu-diwygiwyd –… Read more »